تعاونی مسکن

0
2037
تعاونی مسکن

تعاونی مسکن

در سال های اخیر قیمت مسکن به شکل نجومی افزایش پیدا کرده است و بسیاری از افراد کم درآمد و اقشار سطح پایین جامعه از خرید خانه محروم مانده اند. شرکت تعاونی مسکن در وافع یکی از راه هایی است که این افراد می توانند برای خلاص شدن از اجاره نشینی عضو این شرکت ها شوند. هر تعاونی مسکن با شرایط ویژه نسبت به اهدای واحدی از ساختمان ها به اعضای خود اقدام می نماید.

تعاونی

به طور کلی شرکت های تعاونی مسکن یکی از راه هایی است که هرکسی به منظور خانه دار شدن و تهیه ملک به عضویت آن در می آید. تعداد 13159 تعاونی مسکن در کل کشور تا سال 1385 ثبت شده است که حدود 2 میلیون نفر عضو دارند.

تعاونی مسکن

تعاونی های معتبر منطقه 22

اعتبار تعاونی ها را براساس حجم پروژه های در حال ساخت و همچنین تعداد اعضا می توان تعیین کرد. ضمن اینکه بعضی از این تعاونی ها وابسته به ارگان های دولتی هستند و نظارت به کار تعاونی ها از سوی آن سازمان وجود دارد.

از جمله این تعاونی ها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 • تعاونی نیروی مسلح
 • تعاونی نیروی هوایی
 • تعاونی سپاه
 • تعاونی ارتش
 • تعاونی شرکت نفت
 • و…

دیگر تعاونی های مسکن منطقه 22 :

 • آرین سازه 

مهمترین فعالیت های تعاونی مسکن آرین سازه شامل موارد زیر می باشد :

 1. احداث پروژه های عمرانی
 2. مدیریت پروزه ها
 3. تامین مصالح ساختمانی
 4. کنترل کیفیت ساخت پروزه ها
 5. و …

برج ستین آرین سازه

 • ابنیه همت

تعاونی مسکن ابنیه همت در سال 1391 تاسیس شد و فعالت های این مجموعه به قرار زیرمی باشد.

 1. احداث ساختمان هایی با کاربری های مختلف اداری، مسکونی، تجاری
 2. راه سازی و پل سازی
 3. تهیه زمین
 4. فعالیت های عمرانی
 5. و …
 • ابنیه همسا

تعاونی مسکن ابنیه همسا در مرداد ماه سال 1398 تاسیس گردید و فعالیت خود را در زمینه پروژه های عمرانی و ساختمانی آغاز کرد. فعالیت های این مجموعه شامل :

 1. خدمات پیمانکاری
 2. مدیریت و کنترل پروژه بر اساس آخرین استانداردهای روز مدیریت
 3. ساخت پروژه های عمرانی
 4. و …

پیش فروش مسکن

افزایش تورم و بالارفتن قیمت مصالح ساختمانی، زمین و به تبع آن افزایش قیمت ساختمان، سازندگان و خریداران را بیش از پیش با مشکل ساخت و خرید مواجه کرد. نهاد پیش فروش ساختمان راهکاری بودکه جهت تسهیل ساخت و خرید ساختمان پدیدار شد؛ چون در این روش از یک طرف با امکان پرداخت اقساطی و تدریجی ثمن به خریداران قدرت خرید می دهد. از طرف دیگر، سازندگان نیز با دریافت تدریجی ثمن بخشی از منابع مالی ساخت را فراهم می کنند.

پیش فروش

شرایط و قوانین پیش فروش مسکن

قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ به تایید شورای نگهبان رسید.

ماده ‌١ـ هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش‌خریدار) درآید، از نظر مقررات این قانون «قرارداد پیش‌فروش ساختمان» محسوب می‌شود.
تبصره ـ اشخاص ذیل نیز می‌توانند در چهارچوب این قانون و قراردادی که به‌موجب آن زمینی در اختیارشان قرار می‌گیرد، اقدام به پیش‌فروش ساختمان نمایند:
‌١ـ سرمایه‌گذارانی که در ازای سرمایه‌گذاری از طریق احداث بنا بر روی زمین متعلق به دیگری، واحدهای ساختمانی مشخصی از بنای احداثی بر روی آن زمین، ضمن عقد و به‌موجب سند رسمی به آنان اختصاص می‌یابد.
‌٢ـ مستاجرین اراضی اعم از ملکی، دولتی، موقوفه که به‌موجب سند رسمی حق احداث بنا بر روی عین مستاجره را دارند.
ماده ‌٢ـ در قرارداد پیش‌فروش باید حداقل به موارد زیر تصریح شود:
‌١ـ اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی
‌٢ـ پلاک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک
‌٣ـ اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت اعیانی، تعداد اتاق‌ها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه (پارکینگ) و انباری
‌۴ـ مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می‌شود؛ مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمت‌های مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده یا عرفا در قیمت موثر است.
‌۵ـ بها یا عوض در قراردادهای معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت
‌۶ـ شماره قبوض اقساطی برای بها، تحویل و انتقال قطعی
‌٧ـ زمان تحویل واحد ساختمانی پیش‌فروش‌شده و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی
‌٨ـ تعیین تکلیف راجع به خسارات، تضمین‌ها و قرارداد بیمه‌ای، تغییر قیمت و تغییر مشخصات مورد معامله
‌٩ـ تعهدات پیش‌فروشنده به مرجع صادرکننده پروانه و سایر مراجع قانونی
‌١٠ـ معرفی داوران
‌١١ـ احکام مذکور در مواد (‌۶)، (‌٧) و (‌٨) و تبصره آن، (‌٩)، (‌١١)، (‌١٢)، (‌١۴)، (‌١۶) و (‌٢٠) این قانون
ماده ‌٣ـ قرارداد پیش‌فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده (‌٢) این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد.
ماده ‌۴ـ تنظیم قرارداد پیش‌فروش منوط به ارائه مدارک زیر است:
‌١ـ سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بنا یا قرارداد رسمی حاکی از این‌که مورد معامله در ازای سرمایه‌گذاری با حق فروش از طریق احداث بنا بر روی عرصه به پیش‌فروشنده اختصاص یافته است.
‌٢ـ پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد
‌٣ـ بیمه‌نامه مربوط به مسوولیت موضوع ماده (‌٩) این قانون
‌۴ـ تاییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان
‌۵ـ پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک
تبصره ـ در مجموعه‌های احداثی که پیش‌فروشنده تعهداتی در برابر مرجع صادرکننده پروانه از قبیل آماده‌سازی و انجام فضاهای عمومی و خدماتی با پرداخت حقوق دولتی و عمومی و نظارت آن دارد، اجازه پیش‌فروش واحدهای مذکور منوط به حداقل سی‌درصد (‌٣٠%) پیشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تایید آن توسط مرجع صادرکننده پروانه می‌باشد.
ماده ‌۵ـ تنظیم قرارداد پیش‌فروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن نزد دفاتر اسناد رسمی با پرداخت حق‌الثبت و بدون ارائه گواهی مالیاتی صرفا در قبال پرداخت حق‌التحریر طبق تعرفه خاص قوه قضاییه صورت می‌گیرد.
ماده ‌۶ـ چنانچه پیش‌فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد، واحد پیش‌فروش‌شده را تحویل پیش‌خریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل ننماید علاوه بر اجرای بند (‌٩) ماده (‌٢) این قانون مکلف است به شرح زیر جریمه تاخیر به پیش‌خریدار بپردازد مگر این‌که به مبالغ بیشتری به نفع پیش‌خریدار توافق نمایند. اجرای مقررات این ماده مانع از اعمال خیارات برای پیش‌خریدار نیست.
‌١ـ درصورتی که واحد پیش‌فروش‌شده و بخش‌های اختصاصی نظیر توقفگاه (پارکینگ) و انباری در زمان مقرر قابل بهره‌برداری نباشد، تا زمان تحویل واحد به پیش‌خریدار، معادل اجرت‌المثل بخش تحویل‌ نشده.
‌٢ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمتهای مشاعی، روزانه به میزان نیم‌درصد (‌۵/ ‌٠%) بهای روز تعهدات انجام‌نشده به میزان قدرالسهم پیش‌خریدار
‌٣ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمت‌های خدمات عمومی موضوع بند (‌٩) ماده (‌٢) این قانون از قبیل خیابان، فضای سبز، مساجد، مدارس و امثال آن روزانه به میزان یک در هزار بهای روز تعهدات انجام شده به میزان قدرالسهم پیش‌خریدار
‌۴ـ درصورت عدم اقدام به موقع به سند رسمی انتقال، روزانه به میزان یک در هزار مبلغ قرارداد
ماده ‌٧ـ درصورتی که مساحت بنا براساس صورت‌مجلس تفکیکی، کمتر یا بیشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مابه‌التفاوت براساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، لیکن چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد (‌۵ %) افزون بر زیربنای مقرر در قرارداد باشد، هیچکدام از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتی‌که بیش از پنج درصد (‌۵ %) باشد صرفا خریدار حق فسخ قرارداد را دارد. چنانچه مساحت واحد تحویل‌شده کمتر از نود و پنج درصد (‌٩۵ %) مقدار توافق‌شده باشد، پیش‌خریدار حق فسخ قرارداد را دارد یا می‌تواند خسارت وارده را بر پایه قیمت روز بنا و براساس نظر کارشناسی از پیش‌فروشنده مطالبه کند.
ماده ‌٨ـ در تمامی مواردی که به دلیل تخلف پیش‌فروشنده، پیش‌خریدار حق فسخ خود را اعمال می‌نماید، پیش‌فروشنده باید خسارت وارده را بر مبنای مصالحه طرفین یا برآورد کارشناس مرضی‌الطرفین به پیش‌خریدار بپردازد.
تبصره ـ درصورت عدم توافق طرفین، پیش‌فروشنده باید تمام مبالغ پرداختی را براساس قیمت روز بنا، طبق نظر کارشناس منتخب مراجع قضایی همراه سایر خسارات قانونی به پیش‌خریدار مسترد نماید.
ماده ‌٩ـ پیش‌فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بنا و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی، در برابر پیش‌خریدار و اشخاص ثالث مسئول است و باید مسئولیت خود را از این جهت بیمه نماید. چنانچه میزان خسارت وارده بیش از مبلغی باشد که از طریق بیمه پرداخت می‌شود، پیش‌فروشنده ضامن پرداخت مابه‌التفاوت خسارت وارده خواهد بود.
ماده ‌١٠ـ درمواردی که بانک‌ها به پیش‌خریداران براساس قرارداد پیش‌فروش، تسهیلات خرید می‌دهند، وجه تسهیلات از طرف پیش‌خریدار توسط بانک به حساب پیش‌فروشنده واریز و مالکیت عرصه به نسبت سهم واحد پیش‌خریداری‌شده و نیز حقوق پیش‌خریدار نسبت به آن واحد به عنوان تضمین اخذ می‌گردد.
ماده ‌١١ـ در پیش‌فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهای مورد قرارداد، توافق طرفین خواهد بود، ولی حداقل ده درصد (‌١٠ %) از بها همزمان با تنظیم سند قطعی قابل ‌وصول خواهد بود و طرفین نمی‌توانند برخلاف آن توافق کنند.
ماده ‌١٢ـ درصورتی که عملیات ساختمانی متناسب با مفاد قرارداد پیشرفت‌ نداشته باشد، پیش‌خریدار می‌تواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تاییدیه مهندس ناظر مبنی بر تحقق پیشرفت از سوی پیش‌فروشنده نماید و مهندس ناظر مکلف است به تقاضای هریک از طرفین ظرف یک‌ماه گزارش پیشرفت کار را ارائه نماید.
ماده ‌١٣ـ پیش‌خریدار به نسبت اقساط پرداختی یا عوض قراردادی، مالک ملک پیش‌فروش‌شده می‌گردد و در پایان مدت قرارداد پیش‌فروش و اتمام ساختمان، با تایید مهندس ناظر در صورتی‌ که تمام اقساط را پرداخت یا عوض‌قراردادی را تحویل داده باشد، با ارائه مدارک مبنی بر ایفای تعهدات، می‌تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود را درخواست نماید.
چنانچه پیش‌فروشنده حداکثر ظرف ده روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمی مال پیش‌فروش‌شده خودداری نماید، دفترخانه با تصریح مراتب مبادرت به تنظیم سند رسمی به نام پیش‌خریدار یا قائم مقام وی می‌نماید. اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مکلف است به تقاضای ذی‌نفع نسبت به تفکیک و یا افراز ملک پیش‌فروش‌شده اقدام نماید.
ماده ‌١۴ـ درصورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش‌خریدار چنانچه پیش‌فروشنده تا زمان انقضای مدت قرارداد موفق به تکمیل پروژه نگردد، با تایید مهندس ناظر ساختمان مبنی بر این‌که صرفا اقدامات جزئی تا تکمیل پروژه باقیمانده است (کمتر از ده درصد «۱۰ %» پیشرفت فیزیکی مانده باشد)، پیش‌خریدار می‌تواند با قبول تکمیل باقی قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه نماید و خواستار تنظیم سند رسمی به قدرالسهم خود گردد.
حقوق دولتی و هزینه‌هایی که طبق مقررات بر عهده پیش‌فروشنده بوده و توسط پیش‌خریدار پرداخت می‌گردد، مانع از استیفای مبلغ هزینه‌شده از محل ماده (‌١١) و غیره با کسب نظر هیات داوری مندرج در ماده (‌٢٠) این قانون نخواهد بود.
ماده ‌١۵ـ عرصه و اعیان واحد پیش‌فروش شده و نیز اقساط و وجوه وصول و یا تعهدشده بابت آن، قبل از انتقال رسمی واحد پیش‌فروش‌شده به پیش‌خریدار قابل توقیف و تامین به نفع پیش‌فروشنده یا طلبکار او نیست.
ماده ‌١۶ـ درصورت عدم پرداخت اقساط بها یا عوض قراردادی در مواعد مقرر، پیش‌فروشنده باید مراتب را کتبا به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اعلام کند. دفترخانه مکلف است ظرف مهلت یک هفته به پیش‌خریدار اخطار نماید تا ظرف یک ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نماید. در غیر این ‌صورت پیش‌فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
ماده ‌١٧ـ واگذاری تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات پیش‌فروشنده نسبت به واحد پیش‌فروش شده و عرصه آن پس از اخذ رضایت همه پیش‌خریداران یا قائم‌مقام قانونی آنها بلامانع است.
ماده ‌١٨ـ درصورت انتقال حقوق و تعهدات پیش‌خریدار نسبت به واحد پیش‌فروش‌شده بدون رضایت پیش‌فروشنده، پیش‌خریدار عهده‌دار پرداخت بها یا عوض قرارداد خواهد بود.
ماده ‌١٩ـ پس از انتقال قطعی واحد پیش‌فروش شده و انجام کلیه تعهدات، قرارداد پیش‌فروش از درجه اعتبار ساقط و طرفین ملزم به اعاده آن به دفترخانه می‌باشند.
ماده ‌٢٠ـ کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجرای مفاد قرارداد پیش‌فروش توسط هیات داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی‌الطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضی‌الطرفین یک داور با معرفی رییس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می‌پذیرد. درصورت نیاز، داوران می‌توانند از نظر کارشناسان رسمی محل استفاده نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه و به تایید هیات وزیران خواهد رسید. داوری موضوع این قانون تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب خواهد بود.
ماده ‌٢١ـ پیش‌فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش‌فروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاههای اطلاع‌رسانی و سایر رسانه‌های گروهی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی‌صلاح که در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود، اخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانه‌های یادشده ارائه نماید.
شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی، درج و به اطلاع عموم رسانده شود. مطبوعات و رسانه‌ها قبل از دریافت مجوز یادشده حق درج و انتشار آگهی پیش‌فروش را ندارند. در غیر این صورت به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزای نقدی از ده میلیون (‌٠٠٠/٠٠٠/١٠) ریال تا یکصد میلیون (‌٠٠٠/٠٠٠/١٠٠) ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.
ماده ‌٢٢ـ شهرداری‌ها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و سایر حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم نمایند.
ماده ‌٢٣ـ اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از ‌٩١ روز تا یک‌سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.
تبصره ـ جرایم مذکور در این ماده تعقیب نمی‌شود مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای آن موقوف می‌شود.
ماده ‌٢۴ـ مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی‌توانند راسا مبادرت به تنظیم قرارداد پیش‌فروش نمایند. در غیراین‌صورت برای بار اول تا یک‌سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.
ماده ‌٢۵ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تایید رییس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ به تایید شورای نگهبان رسید.

پیش فروش منطقه 22

درمنطقه 22 با توجه به حجم ساخت و ساز پیش فروش به 3 شکل انجام می شود:
 • خرید سهام
 • خرید امتیاز
 • خرید برج های شخصی ساز

پیش فروش مسکن به شکل خرید سهام در منطقه 22

بعضی از برج های منطقه 22 به شکل سهام و یا متری فروخته می شود. از آنجا که ممکن است تعداد اعضای یک تعاونی زیاد باشد، تعاونی برای اینکه بتواند در یک پروژه همه اعضا را جا دهد پروژه ها را به شکل متری (1 یا 10 متر از یک آپارتمان) واگذار می کند. این شکل از پیش فروش برای کسانیکه با بودجه کم قصد سرمایه گذاری دارند مناسب است.

پیش فروش مسکن به شکل خرید امتیاز در منطقه 22

در منطقه 22 با توجه به اینکه حجم عمده ساخت و ساز توسط تعاونی ها انجام می گیرد، و اکثرا تعاونی های دولتی و بعضا تعاونی های شخصی هستند، کسانیکه از اعضای تعاونی های ذکرشده هستند. می توانند حق عضویت خود را به شخص دیگر واگذار کنند که به این حق عضویت امتیاز گفته می شود. در واقع عضو تعاونی پول های واریزی به تعاونی و حق عضویت خود را با عنوان امتیاز می فروشد و شخص خریدار به عنوان عضو تعاونی محسوب می شود.

پروژه های منطقه 22

بسیاری از پروژه هایی که در منطقه 22 ساخته شده اند و یا در حال ساخت هستند زیر نظر یک تعاونی مسکن خاص که مربوط به یک ارگان می باشند، اجرایی شده اند.

پروژه های منطقه 22 به 3 دسته تجاری، اداری و مسکونی تقسیم می شود:

پروژه های تجاری

پروژه لکسون

پروژه لکسون از پروژه های تجاری اداری منطقه 22 می باشد که در نزدیکی دریاچه چیتگر در حال ساخت می باشد. این پروژه به دلیل داشتن ویژگی های خاص معماری از پروژه های اداری معروف در منطقه 22 است. برج لکسون زیر نظر تعاونی ابنیه همت در حال ساخت است و شامل 30 طبقه می شود؛ از طبقه منفی 1 تا 3 تجاری، طبقات 7 تا 21 اداری و 4 تا  6 خدمات هتلینگ می باشد.

برج تجاری اداری لکسون

آرتمیس

برج آرتمیس به شکل یک کشتی بزرگ ساخته شده و از بزرگترین پروژه های تجاری-اداری منطقه 22 می باشد. برج های تجاری اداری پروژه آرتمیس از برج های مجزا تشکیل شده است و شامل6 برج و 7 طبقه پارکینگ منفی یک دست با گنجایش ۵۰۰۰ خودرو می‌ باشد. این برج از جنوب مشرف به پارک جنگلی و دریاچه خلیج فارس و از شمال مشرف به پارک آبشار می باشد.

مجتمع تجاری آرتمیس

پروژه های مسکونی

برج مرجان

برج مرجان از برج های لوکس منطقه 22 می باشد که با 42 طبقه و موقعیت مکانی مناسب چشم انداز زیبایی را برای ساکنین آن بوجود آورده است. برج مرجان در پهنه C شهرک چیتگر واقع شده و یکی از بلندترین برج های منطقه 22 می باشد. این برج زیر نظر تعاونی نیروی دریایی ارتش در حال ساخت می باشد و از پروژه هایی است که به صورت ساختمان های دوقلو ساخته شده است.

پروژه مرجان منطقه 22

برج هما پارسه خلبانان

از دیگر پروژه های منطقه 22 می توان به برج های هما پارسه خلبانان اشاره کرد که زیر نظر تعاونی ابنیه همت در حال ساخت است و اکثر اعضای این تعاونی را خلبانان و مهندسین پرواز تشکیل می دهد.این برج در قالب دو برج 30 طبقه از ابتدای آذرماه 1397 شروع به کار کرده است.هم چنین این برج به دلیل موقعیت مکانی بکر و آینده دار مورد توجه بسیاری قرار گرفته است.

پروژه خلبانان منطقه 22

بهاران

برج بهاران در جوار دریاچه چیتگر در حال ساخت می باشد و واحد های آن دید ابدی جنگل چیتگر و دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران رادارد. این برج زیرنظر تعاونی نیروهای مسلح در حال ساخت است.برج بهاران دارای 20 طبقه مسکونی 11 واحدی است.

پروژه بهاران منطقه 22

نیرو هوایی ارتش

پروژه نیرو هوایی ارتش یا H2 درپهنه C شهرک چیتگر منطقه 22 تهران با برج هایی با نمای هتلی و دوقلو توجهات را به خود جلب می کند. این برج زیرنظر تعاونی مسکن نهاجا ساخته می شود. موقعیت مکانی برج نیروهوایی به گونه ای است که ساکنین این برج دید باغ ملی گیاهشناسی را دارند. این برج در قالب برج 29 طبقه 9 واحدی در حال ساخت است.

پروژه نیروهوایی

الماس حفاظت

برج الماس حفاظت توسط مسکن ایثارگران حفاظت ارتش در قالب یک برج 40 طبقه ای در حال ساخت است، شکل اجرایی برج به شکل پروانه ای بوده و نمای بسیار زبیایی به آن بخشیده است. موقعیت این پروژه در پهنهB   چیتگر شهرک امام رضا قرار گرفته است. این برج در همسایگی بزرگترین پاساژ خاورمیانه (ایران مال) و بزرگترین شهربازی(هزار و یک شهر ) واقع شده است.

پروژه الماس حفاظت

نارنجستان 1

پروژه نارنجستان 1 در بلوار کوهک زیر نظر تعاونی ابنیه آکام در حال ساخت بوده و این پروژه در قالب دو بلوک 10 طبقه ای است. امتیاز پروژه نارنجستان1 به دلیل قرارگیری در موقعیت مکانی بسیار خوب آن می باشد و دارای دسترسی آسان به اتوبان حکیم، آزادگان، همت و همینطور مجتمع طوبی است. در هر طبقه از برج نارنجستان 1، 6 واحد و در مجموع 42 واحد تعبیه شده است و متراژ های آن شامل 100، 130 و 150 متری است.

نارنجستان 1

بقیه الله 1

پروژه بقیه الله 1 یا همان مروارید 1 زیر نظر شرکت نامی اریکه پارسیان ساخته شده است. پروژخ مروارید 1 از پروژه های به نام شهرک مروارید شهر به حساب می آید که این منطقه، از آینده دارترین و زیباترین  مناطق غرب به شمار می رود. برج بقیه الله 1 دارای 30 طبقه 6 واحدی می باشد. پروژه مروارید 1 اولین پروژه تعاونی اریکه پارسیان می باشد. متراژهایی که برای این برج د رنظر گرفته متراژهای 130 و 160 متری است.

پروژه بقیه الله 1

سیمان تهران

برج سیمان تهران در قالب یک بلوک 21 طبقه 6 واحدی در حال ساخت می باشد.این پروژه زیر نظر تعاونی سیمان تهران بوده و در انتهای اتوبان شهید خرازی، شهرک مروارید شهر واقع شده است.

پروژه سیمان تهران دارای امکانات بسیار قابل توجهی از جمله سالن اجتماعات، سالن ورزشی، سونا و جکوزی ، شوتینگ زباله، گرمایش و سرمایش مرکزی،  برق اضطراری، دوربین مداربسته و … می‌باشد. این برج به خاطر چشم اندازهای بسیار زیبای واحد های آن مورد استقبال بسیاری از افراد جهت سرمایه گذاری و خرید قرار گرفته است. برج سیمان تهران از شمال، دید کوه های البرز، از شرق ویوی جنگل های چیتگر و از غرب چشم انداز جنگل وردآورد را دارد.

پروژه سیمان تهران

لشگر 27

پروژه لشگر 27 در قالب یک برج 25 طبقه 8 واحدی در حال ساخت می باشد. این پروژه زیر نظر تعاونی فراگستر امید یاران 27 بوده و در منطقه مروارید شهر واقع شده است. بسیاری به جهت روزمه درخشان تعاونی فراگستر امید یاران در زمینه ساخت پروژه های با کیفیت این پروژه را برای خرید انتخاب می کنند.

پروژه لشگر 27

رادین

پروژه رادین واقع در بلوار کوهک بوده و در قالب دو برج 25 طبقه 6 واحدی زیر نظر تعاونی دانشگاه نیروی انتطامی در حال ساخت است. دسترسی راحت پروژه رادین به مترو چیتگر، اتوبان همت، اتوبان آزادگان و هم چنین تهران شمال و نیز پارک آبی اٌ پارک و پارک جنگلی چیتگر از ویژگی های خوب پروژه رادین می باشد.

پروژه رادین منطقه 22

بازنشستگان ارتش

پروژه بازنشستگان ارتش یا همان نگین ساحل زیر نظر تعاونی ارتش در قالب برج های دوقلوی 25 طبقه ای در حال ساخت است. این برج جزو برج های اطراف دریاچه چیتگر و پروژه های خوش نقشه است، ناگفته نماند به خاطر زمین خرید زمین پروژه بازنشستگان ارتش، قبل از افزایش ناگهانی زمین، قیمت ساخت این برج نسبت به سایر برج های منطقه مناسب تر است.

برج بازنشستگان ارتش منطقه 22

 

 

برای اطلاعات بیشتر از این پروژه و پروژه های دیگر منطقه 22 با شماره زیر تماس حاصل فرماید:

09123109984

مطلب قبلیخرید ملک در منطقه 22
مطلب بعدیبرج های لوکس منطقه 22

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید